کمپانی Noval

noval 2شرکت آلمانی Schaffer & Budenberg در سال ۱۸۵۰ بعنوان اولین تولید کننده ولو در آلمان شروع بکار نمود که پس از چندین دوره تغییرات مدیریتی از سال ۱۹۹۰ با نام NOVAL بعنوان یک شرکت فنی ـ مهندسی در زمینه های تولید ، توسعه ، تجارت و مشاوره فنی به فعالیت خود ادامه می دهد.