کمپانی Armaturen-Union

union 1

شرکت آلمانی Armaturen Union با بکار گیری نیروهای مجرب و توانمند در زمینه طراحی، تولید و تأمین انواع شیر آلات و تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع و مشاوره فنی و اعزام سوپر وایزر جهت عیب یابی، پیشنهاد فنی، ارائه راهکارهایی جهت بروز کردن وضعیت موجود و بهره برداری بهینه فعالیت می نماید.