اخبار شرکت

-هفتمین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق کشور ( بهمن ۹۳ / بندر عباس )

-هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی ( فروردین ۹۲ / تهران )

– دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ( آبان ۹۱ / تهران )

-سمینار تخصصی شیرآلات صنعتی ( بهمن ۹۰ / اصفهان )

-شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ( فروردین ۹۰ / تهران )

– هفتمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش ( دی ۸۹ / کیش )

-پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ( اردیبهشت ۸۹ / تهران )

-دومین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق کشور ( بهمن ۸۸ / تهران )

-ششمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش ( دی ۸۸ / کیش )

-دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ( آبان ۸۸ / تهران )

-چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ( اردیبهشت ۸۸ / تهران )